Regulamin restauracji

 • Restauracja „Pod 5 Aniołami” mieści się w Łagiewnikach Nowych przy ul. Smardzewskiej 2.
 • Na teren restauracji składa się: budynek restauracji, teren przylegający do restauracji(ogród) oraz parking. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu.
 • Każdy z gości restauracji „Pod 5 Aniołami” jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 • Na terenie restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w restauracji „Pod 5 Aniołami”, chyba że dokument zatwierdzony przez menadżera stwierdza inaczej.
 • Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
 • Restauracja „Pod 5 Aniołami” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania na terenie restauracji.
 • Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie restauracji nie odpowiadamy.
 • Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nie obsłużone. Pracownicy restauracji mogą wyprosić osobę nietrzeźwą z terenu restauracji.
 • Osobom poniżej 18 roku życia alkoholu nie sprzedajemy. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
 • Wstęp do restauracji „Pod 5 Aniołami” oznacza zgodę klienta na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez restaurację do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 • Każdy gość restauracji, który łamie prawo lub regulamin restauracji, niszczy jej mienie będzie ponosił konsekwencje finansowe, karne oraz
 • Kartę rabatową gość restauracji jest obowiązany pokazać przed dokonaniem zamówienia. Obsługa może nie uwzględnić rabatu jeżeli karta została okazana w późniejszym okresie.
 • Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na str. internetowej www.pod5aniolami.pl oraz jest dostępny w restauracji „Pod 5 Aniołami” przy ul. Smardzewskiej 2, 95-002 Łagiewniki Nowe.
 • Restauracja „Pod 5 Aniołami” nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych itp.
 • Restauracja „Pod 5 Aniołami” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 • Regulamin obowiązuje od 01.09.2015r.